Pa-Auk Tawya Meditation Centre (Pyin Oo Lwin)
Tat-Oo Dhamma Yeiktha (Extended)
  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .
Meditator / Visitor Registration
    

Register  (Step 1)
I am a new applicant.
Login  (Step 2)
I had registered.
Application တင်နည်းလမ်းညွှန် Guide for application procedure
Email

Re-entry Email

Date of Birth
  
Re-entry Date of birth
   

Gender

Re-entry Gender

Verification Code
6392
Entry Verification Code

Country

Re-entry Country


PC Mode | Mobile Mode

Arrived Login |  Statistics |  Download

Link To : Tat-Oo Dhamma Yeiktha (Extended)

Pa-Auk Tawya University (Manmyodaw)

Dhamma Gonyee Monastery Pa-Auk Tawya (Hlegu)

အသိပေးကြေငြာချက် Notice 通告

   အသိပေးချက်
   ကိုဗစ် -၁၉ ရောဂါဘေးအန္တရာယ် မငြိမ်းအေးသေးသည်ဖြစ်၍ ကျောင်းတိုက်၏ lockdown အစီအစဉ်သည် နောက်ထပ်ကြေငြာမှု မပြုခင်အထိ ဆက်လက်တည်ရှိနေပါမည်။ အသစ်‌လျှောက်ထားလိုသူများသည် ကျောင်းတိုက်ပြန်လည်ဖွင့်မှသာ လျှောက်ထားနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
   
   သို့သော် ကျောင်းတိုက်မှ ခွင့်ဖြင့်ပြန်သွားသူများသည် ကျောင်းတိုက်သို့ ပြန်လာချင်ပါက ပြန်လည် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ပြန်လည် လျှောက်ထားရာတွင် remark နေရာတွင် ကျောင်းတိုက်မှ ပြန်သည့်ရက်ကို ထည့်သွင်းဖော်ပြရမည်။ ထိုသို့ လျှောက်ထားသူများတွင်လည်း နာယကအဖွဲ့က ခွင့်ပြုသူများကိုသာ ပြန်လည်လက်ခံပါမည်။
   
   သံဃာ့နာယကအဖွဲ့
   ၂၄.၅.၂၀၂၂
   
   Notice
   
   As the Covid-19 pandemic is still inflicting public health danger, the monastery will continue its lockdown policy until further notice. All application processes will be resumed ONLY after the monastery is reopened later.
   
   However, those residents who have taken leave from the monastery and wish to come back may reapply again by stating their date of leaving from the monastery in the remark pane. They may be accepted only after due consideration by the Nayaka Committee.
   
   The Sangha Nāyaka Committee
   24 May 2022
   
   通告
   由于 Covid-19 新冠疫情依然对公众健康造成威胁,禅林将继续其封山政策,直至另行通知。所有人的申请程序只有在日后禅林重新开放才能恢复。
   
   然而,那些已经请假离开禅林并希望回来的住众可重新申请,并在备注栏中注明他们请假的日期。唯有经过僧团理事会的审核,他们的申请方能被接受。
   
   僧团理事会
   2022 年 5 月 24 日
   
   Thông Báo
   
   Vì dịch Covid-19 vẫn còn gây nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng, thiền viện sẽ tiếp tục chính sách đóng cửa cho đến khi có thông báo mới. Tiến trình đăng ký cho tất cả thiền sinh sẽ được tái lập CHỈ sau khi thiền viện được mở cửa trở lại.
   
   Tuy nhiên, với những thiền sinh đã rời khỏi thiền viện và mong muốn quay lại thì có thể nộp đơn lại bằng cách chỉ ra ngày rời khỏi thiền viện ở ô ghi chú. Họ có thể được chấp nhận chỉ sau sự xem xét kỹ bởi Hội đồng Nāyaka.
   
   Hội đồng Sangha Nāyaka
   24 - 5 - 2022

Application တငျနညျးလမျးညှနျ Guide for application procedure and အခကျအခဲ ဖွရှေငျးနညျး Troubleshooting

   **** Application တငျနညျးလမျးညှနျ Guide for application procedure ****
   
   အောကျပါ Linkမှာ Application တငျပါ။
   https://paauksociety.org/IPTS/Introduction.html
   
   Internet ဖှငျ့ထားပွီး အထကျပါ link ကို နှိပျ၍ websiteသို့ ဝငျပါ။ Website သို့ ဝငျပွီးဖွဈပါက Menu ဘားမှာ "Application" ကို ဆကျနှိပျပါ။ Apply hereကို နှိပျပါ။ Step 1 ကို ဖွညျ့ပွီး Submit(တငျပွပါ)ကို နှိပျပါ။
   ပွီးလြှငျ အီးမေးရောကျလာပါလိမျ့မညျ။ (မိမိအီးမေးကို စဈပါ။)
   အီးမေးနှငျ့ ပို့လာသော password နံပါတျကို ကူးယူလာပွီး (သို့) မှတျသားပွီး websiteသို့ ပွနျသှားကာ Step 2 ကို နှိပျပါ။
   မိမိ၏ အီးမေးဖွညျ့ပါ။ ကူးလာတဲ့ password ကို ထညျ့ပါ။ submit(တငျပွပါ)ကို နှိပျပါ။ လြှောကျလှာဖွညျ့ရနျ page ပျေါလာပါမယျ။
   လြှောကျလှာဖွညျ့ပွီး submit(တငျပွပါ)ကို နှိပျပါ။
   လြှောကျလှာရရှိကွောငျးအီးမေးတဈစောငျပွနျရောကျလာပါမညျ။ (လာခှငျ့ပွုခွငျး မဟုတျသေးပါ။)
   လာခှငျ့ရပါက လာခှငျ့ရကွောငျး Approval အီးမေးတဈစောငျ ထပျပို့လာပါလိမျ့မညျ။
   Approval အီးမေး ရောကျမလာသေးပါက လာလို့မရသေးပါ။ ဆကျလကျစောငျ့ဆိုငျးရနျဖွဈပါသညျ။

   အီးမေးရှိသူတဈဦးတညျးက အခွားသူမြားအတှကျလညျး တငျပေးနိုငျပါသညျ။ ထိုသို့ တငျပေးလိုပါက Step 2 ၀ငျပွီးလြှငျ အထကျဘယျဘကျရှိ Menuကိုနှိပျပါ။ "Apply for my Friends" ကို နှိပျပါ။"

   
   **** အခကျအခဲ ဖွရှေငျးနညျး Troubleshooting ****
   
   Step 1 တငျပွီးနောကျ အီးမေးဖွငျ့ လှိူ့ဝှကျနံပါတျ ရောကျမလာသျော သို့မဟုတျ အခွားအခကျအခဲမြားရှိခဲ့သျော အောကျပါအခကျြမြားအနကျ တဈခုခုကို ဆောငျရှကျကွညျ့ပါ။ If you do not receive a password by email or if you have some difficulties, please do one of the followings.
   
   1) မိမိရိုကျထညျ့သော အီးမေးမှနျမမှနျ ပွနျစဈဆေးပါ။ Check whether the email address you typed is correct or not.
   2) အီးမေးသညျ Spam Folderထဲ သို့မဟုတျ Update folderထဲ သို့မဟုတျ Promotion folder ထဲ သို့မဟုတျ Trash Folder ထဲရောကျနတေတျပါသညျ။ (ထို Folder များကိုလည်း Email Settings>Manage labels>)တြင္ "sync messages" လုပ်ထားရပါမည်။
   Check in the spam folder or Update folder or Promotion folder or Trash Folder (it may be in Spam/Update/Promotion/Trash folder) (Those folders must be set "sync messages" in Email Settings>Manage labels>.)
   3) အခွား အငျတာနကျ Browser တဈခုခု ပွောငျးသုံးကွညျ့ပါ။ Try again from a different browser.
   4) အခွားHandphone/computer ပွောငျးသုံးကွညျ့ပါ။ Try from other devices.
   5) အခွားအီးမေးဖွငျ့ ပွနျတငျကွညျ့ပါ။ Try with a different email address.